...και ο ίδιος φούρνος μετά το καθάρισμα του.

meta c .h. copy
 e-mail:info@alfacleaning.gr   ΡΟΔΟΣ 85107   τηλ/φαξ:+30 2244048229   κιν:+30 6979042044