εξαερισμός γενικές ένοιες


ΡΟΗ ΑΕΡΑ (Q)

Είναι ο όγκος του αέρα, που απαιτείται για την εισαγωγή ή εξαγωγή αέρα σε έναν χώρο κατά την διάρκεια του χρόνου.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι υπολογισμού της ροής:

1. Υπολογισμός της ροής ανάλογα με τον όγκο του χώρου

Αφού υπολογίσουμε τον όγκο του χώρου, που θέλουμε να εξαερίσουμε, πολλαπλασιάζουμε με τις απαιτούμενες αλλαγές αέρα την ώρα (ΑΑΩ). Οι ΑΑΩ είναι ένας συντελεστής, ο οποίος εξαρτάται από το είδος του χώρου που θέλουμε να εξαερίσουμε.

Απαιτούμενες αλλαγές ανά ώρα για συνηθισμένες εφαρμογές εξαερισμού

Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με τις απαιτήσεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  &    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Χώροι Καυστήρων                  20-30

Βοηθητικοί χώροι                    4-8

Εργασιακοί χώροι                  10-15

Φούρνοι                                   20-30

Μηχανοστάσια                       20-30

Τράπεζες - γραφεία               16-10

Επαγγελματικά πλυντήρια   30-60

Καφετέριες - μπαρ                12-18

Βιομηχανίες χρωμάτων        30-60

Κινηματογράφοι - Θέατρα   10-20

Αποθηκευτικοί χώροι               3-6

Γκαράζ                                      6-8

Θερμοκήπια                         30-60

Γυμναστήρια                        6-12

Χοιροστάσια                        25-60

Νοσοκομεία                           4-6

Επαγγελματικές κουζίνες  30-60


ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Εκκλησίες                           1-2

Τουαλέτες                       15-20

Εστιατόρια                         6-10

Υπνοδωμάτια                     2-4

Σχολεία                               2-4

Αποθήκες                            4-8

Καντίνες                              5-10

Parking                                 6-8

Εργαστήρια                    8-12

Κουζίνες                       10-15

Βιβλιοθήκες                        3-5

Σαλόνι - Καθιστικό               4-8

Εμφανιστήρια              10-15


2.Υπολογισμός της ροής ανάλογα με τα άτομα στο χώρο

20-25 m3/h ανά άτομο με φυσιολογική δραστηριότητα

30-35 m3/h ανά άτομο σε χώρους που επιτρέπεται το κάπνισμα

45 m3/h ανά άτομο με ελαφριά φυσική δραστηριότητα

60 m3/h ανά άτομο με έντονη φυσική δραστηριότητα.

3.Υπολογισμός της ροής ανάλογα με το υλικό που θέλουμε να μεταφέρουμε

Εδώ θα πρέπει να υπολογίσουμε την απαιτούμενη ταχύτητα σύλληψης και μεταφοράς του υλικού που θέλουμε να μεταφέρουμε.

Για τον υπολογισμό του όγκου του αέρα πολλαπλασιάζουμε την ταχύτητα με το εμβαδόν της διατομής του αεραγωγού


  ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ       m/sec

Οικιακές κουζίνες                    0,15-0,20

Επαγγελματικές κουζίνες       0,20-0,25

Στεγνωτήρια                            0,25-0,50

Λιπαντήρα                                0,25-0,50

Οξυγονοκολλήσεις                  0,50-1,00

Γαλβανιστήρια                          0,50-1,00

Φούρνοι βαφής                         0,70-1,00  

Εργαστήρια τορναδόρων         2,5-10,00

 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ m/sec

 Σκόνη      9

Αλεύρι           13

Πριονίδι         15

Ρινίσματα σιδήρου               15

Ροκανίδια             18

Σκόνη μολύβδου          20-25

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ

Για την επιλογή του σωστού εξαεριστήρα θα πρέπει να λάβουμε υπ' όψιν μας τις εξής παραμέτρους.

Τύπος

Βιομηχανικός

Εμπορικός

Οικιακός

Χαρακτηριστικά του αέρα

καθαρός αέρας

αέρας με λίπος

ειδικά αέρια

Τοποθέτηση

Παροχή ρεύματος

Χώρος εξαγωγής του αέρα

Τοποθέτηση σε τοίχο, οροφή...

Θέση των στομίων εισαγωγής

Διάφοροι παράμετροι

Διαστάσεις

Δυνατότητα ρύθμιση

Αξεσουάρ εγκατάστασης

Αποδεκτά επίπεδα θορύβου

Στον χώρο

Στον εξωτερικό χώρο

Παροχής ρεύματος

Φάση

Volt

Συχνότητα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

Αυτοί οι κανόνες επιτρέπουν να αλλάξετε τις αεροδυναμικές παραμέτρους

τη ροή του αέρα (Q)

την πτώση της πίεσης (Δp)

την ισχύ που απορροφάται από τη φτερωτή (P)

την ένταση του θορύβου (Lp)

σε σχέση με

την ταχύτητα (RPM) (N)

τη διάμετρο της φτερωτής (D)

για γεωμετρικά όμοιους εξαεριστήρες

 

Για δεδομένη διάμετρο φτερωτής μεταβάλλοντας την ταχύτητα από Ν1 σε Ν2 ισχύουν τα κάτωθι


Για δεδομένη ταχύτητα, μεταβάλλοντας τη διάμετρο από D1 σε D2 ισχύουν τα κάτωθι

ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ

Για να πετύχουμε ροή σε σύστημα αεραγωγών είναι απαραίτητο να νικήσουμε την αντίσταση του συστήματος η οποία οφείλεται

Στην τριβή κατά μήκος του αεραγωγού

Στα χαρακτηριστικά του συστήματος (κούρμπες, στόμια, φίλτρα, θυρίδες κλπ)

Αυτές οι απώλειες πρέπει να υπολογίζονται με ακρίβεια ώστε να επιλεγεί ο σωστός εξαεριστήρας, που θα παρέχει την απαιτούμενη ροή αέρα

 

•ΕΝΤΑΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

Ο θόρυβος σε ένα σύστημα εξαερισμού προκαλείται από:

Αεροδυναμικός ήχος, που προκαλείται από την ροή του αέρα

Δόνηση


ΚΑΦΦΕ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

 e-mail:info@alfacleaning.gr   ΡΟΔΟΣ 85107   τηλ/φαξ:+30 2244048229   κιν:+30 6979042044