φωτιές σε συστήματα εξαερισμού εστιατορίων

 Αναφλέξεις που εξελίκτηκαν σε πυρκαγιές και που θα μπορούσαν να είχαν αποφευκτεί εάν το σύστημα εξαερισμού (φούσκα, φίλτρα, σωληνώσεις και εξαεριστήρας) δεν είχαν μέσα τους καύσιμη ύλη.  Δηλαδή λίπος, λάδι και παραπροιόντα από το μαγείρεμα.

 


 e-mail:info@alfacleaning.gr   ΡΟΔΟΣ 85107   τηλ/φαξ:+30 2244048229   κιν:+30 6979042044